Úspěch hasiček na první soutěži

6. května 2017 se družstvo žen SDH Velké Poříčí zúčastnilo soutěží pořádaných SDH Horní Rybníky v Zábrodí. Jednalo se o soutěž O pohár starosty obce Zábrodí a okrskovou soutěž okrsku Červený Kostelec v požárním útoku. Sestry nastoupily v 7. členném družstvu, ve složení Jana Šromová, Lenka Bezdíčková, Aneta Snášelová, Eva Hedfleišová, Jiřina Marková, Denisa Bergerová a Ivana Kleinová. V okrskové soutěži se družstvo umístilo na 3. místě s časem 57,16 vteřiny. V soutěži O pohár starosty obce Zábrodí se družstvo umístilo na 2. místě s časem 47,04 vteřiny. Jednalo se o první soutěže od znovuzaložení ženského družstva u SDH Velké Poříčí. Na soutěže se 10 sester připravuje od března letošního roku, vždy v pátek. Od začátku roku nám počasí mnoho nepřálo, a tak před soutěží byly pouze čtyři dny, kdy si družstvo mohlo vyzkoušet požární útok s vodou.

Za tímto úspěchem družstva stojí také pomoc dalších členů SDH, kteří pomohli vytvořit podmínky a nástroje k výcviku. Zejména je třeba jmenovat bratra Jiřího Ruta, který se pravidelně zúčastňuje tréninku a svými odbornými znalostmi velmi pomáhá.

V měsíci květnu je v plánu družstva zúčastnit se okrskové soutěže okrsku Hronov ve Žďárkách a následně začátkem června soutěže Žďárecká špička.