Hadičky na okrskové soutěži

Dne 27.5.2017 se konala ve Žďarkách okrsková soutěž okrsku Hronov. V kategorii žen se zúčastnila družstva Velké Poříčí, Rokytník a Velký Dřevíč. Za Velké Poříčí nastoupily Ivana Kleinová, Eva Hedfleišová, Simona Kuhnová, Aneta Snášelová, Lenka Bezdíčková a Michaela Rajsnerová. Proběhly dva požární útoky, kdy se jejich časy sčítaly. Družstvo žen se s celkovým časem 87.03 vteřiny umístilo na druhem místě. První bylo družstvo Velkého Dřevíče s časem 71,5 vteřiny a Rokytník s časem 146,81 vteřiny byl třetí. Následující sobotu se družstvo zúčastní Žďarecké špičky.