Sbor – Členové

V současné době tvoří členskou základnu 33 mužů, 6 žen a 13 dětí. Celkový počet 45 členů odpovídá našim potřebám, ale mohl by být vyšší.

Mužská základna: 

 Richard Berger  Jiří Berger  Martin Brázda
 Vladimír Dostál  Jan Draboň  Roman Fiedler
 Jiří Foglar  František Garaj  Leoš Hejna
 Stanislav Hurdálek  Lubomír Khom  Josef Klinkovský
 Ondřej Lokvenc  Petr Lupínek  David Mach
 Tomáš Nejman  Bedřich Němeček st.  Bedřich Němeček ml.
 Matěj Němeček  Tomáš Němeček st.  Tomáš Němeček ml.
 Miloslav Opatrný  Jan Pašťálka st.  Jan Pašťálka ml.
 Miroslav Plecháč  Tomáš Polák  Jiří Prouza
 Tomáš Prouza  Jiří Rut  Michal Seidel
 Zbyněk Snášel  Michal Stára  Jiří Vejsada
 René Zvoníček

Ženská základna:

  Jana Takáčová  Sabina Kačerová
 Renata Nejmanová  Ilona Seidlová
 Aneta Snášelová  Alena Volhelnová