Historie

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Poříčí existuje již 136 let. To svědčí o tom, jak nutně lidé hasiče potřebovali. Příbytky byly dřevěné, střechy doškové. Topilo se v kamnech převážně dřívím a roštím. Svíčka byla obvyklým svítidlem, a ne vždy byla v lucerně. Nebezpečí požáru hrozilo den co den. Jedinou výhodou pro obec byla dostupnost Metuje. Na využití tohoto vodního zdroje již nestačil při hašení požáru kbelík, to chtělo stříkačku.

Situace dozrála v zimě roku 1881, když někteří občané přišli s návrhem založit hasičský spolek. Argumentovali tím, že obec je velice rozsáhlá a má již 200 popisných čísel. Rokovalo se na různých místech. Nejvíce však v hostinci pana Fejtka čp. 11. Samozřejmě se jako u všeho nového ozvaly hlasy nesouhlasu. Když však 23. dubna 1881 v 10 hodin večer vznikl požár v čp. 46 a hned na to chytlo stavení Antonína Čejchana čp. 158 a dalšímu rozšíření se podařilo zabránit jen pomocí hasičů z Hronova, Žďárek a Slaného, bylo rozhodnuto.

Již 8. května večer se sešli v hostinci Josefa Fejtka tito občané: Alois Dinter, starosta obce, Václav Šimek, rolník čp. 39, Františka a Antonín Šimkovi, rolníci čp. 5, Marie a Josef Fejtkovi, hostinští čp. 11, Genoefa a Václav Alinovi, mlynáři čp.8, Marie a Karel Skachovi, řídící učitel čp. 94 a Josef Pašťalka, obuvník čp. 129. Přítomní mužové se usnesli, aby se co nejdříve přikročilo k založení spolku, a pokládají se za jeho zakladatele. Po dalším jednání se ještě téhož večera uvolili přispěti peněžitým obnosem k základu spolku.

A jak vypadá dnešní stav hasičského sboru? Obec postavila v roce 1994 v blízkosti náměstí novou zbrojnici. V té době vznikla ze zákona výjezdová jednotka obce.Jednotka byla v polachovém plánu zařazena do kategorie JPO III, to znamená určená k zásahům i mimo území obce.

Veliteli jednotky od roku 1990 byli, Josef Prouza, Petr Lupínek, Stanislav Verner a v součatné době Jan Pašťálka. Starostou sboru byl od roku 1981 pan František Dostáll, od roku 2002 do roku 2014 pan Jiří Rut. Od roku 2015 do roku 2019 bratr Stanislav Hurdálek, od roku 2019 do 2023 bratr David Mach a od roku 2023 je starostou sboru bratr Zbyněk Snášel.