Sbor – Výbor

Výbor SDH

Výbor pracuje v tomto složení od 25. 1. 2020

Starosta sboru

David Mach

Náměstek starosty

Roman Fiedler

Velitel

Jan Pašťálka st.

Jednatel

Leoš Hejna

Strojník

Jan Draboň

Hospodář

Roman Fiedler

Kronikář

Simona Kuhnová

Referent MTZ

Jiří Rut

Revizor

Jiří Vejsada

Vedoucí kolektivu mladých hasičů

Jitka Vobrubová

Referent prevence a výchovné činnosti

Zbyněk Snášel