Taktické cvičení

Dne 27. 3. 2018 se za přítomnosti jednotky SDH Velké Poříčí konalo taktické cvičení se simulovaným požárem zámku v Náchodě. Hlavním tématem cvičení bylo prověření dopravy vody do areálu zámku, neboť vjezdové brány neumožňují průjezd cisteren hasičů. Prověřena byla dálková doprava vody z cisteren na parkovišti u zámku, tak i z náchodského náměstí po schodech. Jako přečerpávací stanoviště byla využita kašna. Ve vyváděcích maskách zasahující jednotky vyvedly z objektu čtyři osoby.