POŽÁR – Velké Poříčí

Jednotka vyjela na ohlášený požár stohu ve Velkém Poříčí v místech zemědělského družstva. Po bližším průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o požár na území Polska.