POŽÁR – Náchod, Malé Poříčí

Jednotka byla povolána na požár lesa. Při výjezdu byla však odvolána. Jednalo se o nenahlášené pálení klestu po lesní těžbě