POŽÁR – Hronov

Jednotky vyjely k likvidaci požáru rodinného domu. Požárem byly zasaženy 2 obytné místnosti, hasiči včasným zásahem zabránili dalšímu rozšíření požáru do podkroví.