Hadičky ve Velkých Petrovicích

Dne 24.6.2017 se družstvo žen zúčastnilo soutěže O pohár starosty obce Velké Petrovice. Ve složení Ivana Kleinová, Denisa Bergerová, Simona Kuhnová, Jiřina Marková, Aneta Snášelová, Lenka Bezdíčková a Jitka Vobrubová se umístili na 2. místě s časem 76:03 vteřiny. Jako 1. se umístilo družstvo SDH Velké Petrovice s časem 42:67 vteřiny a na 3. místě se umístilo družstvo SDH Žďárky s časem 84:47 vteřiny. Tato soutěž měla být zařazena do výsledků Ostašsko Borské ligy, avšak z důvodu úpravy počtu hadic vedení B propozicemi soutěže, byla vyřazena. Doufáme, že dojde tedy v této lize k vytvoření i kategorie žen. Po Žďárecke špičce, která byla do ligy zařazena má družstvo 9 bodů a je na 25 místě s jedním startem. Pokud by byl tento pohár zařazen do ligy, za dnešní výsledek by získaly dalších 22 bodů.