Dotace

V letošním roce obdržel Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Poříčí finanční podporu od Městyse Velké Poříčí. Částka bude využita na zvyšování fyzické zdatnosti členů sboru a výjezdové jednotky (pronájem zimního stadionu v Hronově) a na činnost sboru.