Dětský karneval

V neděli 25. 2. uspořádali členové sboru v hasičské zbrojnici karneval pro děti z Velkého Poříčí. Pro masky byly připraveny soutěže za sladké odměny a dětská diskotéka. Akce se účastnilo 26 dětským a 8 dospělých masek. Díky mrazivému počasí se hasičům podařilo u zbrojnice vyrobit ledovou plochu, po karnevalu si mohly děti zabruslit. Všem zúčastněným děkujeme za účast.