Byl předán výtěžek z charitativní RETROPÁRTY

Dne  9.12.2017 byl předán výtěžek z osmé charitativní RETROPÁRTY, která se uskutečnila v místní hasičské zbrojnici 17.11.2017. Od všech účastníků a sboru hasičů byla nakonec vybrána částka 7 654,-. Částka byla předána manželům Chráskovým ze Žďárek a jejich sedmiletému synovi Kryštofovi, který trpí těžkým kombinovaným postižením a také epileptickými záchvaty. Jeho stav vyžaduje trvalou péči. Doufáme, že jsme alespoň touto malou částkou mohli přispět k jeho péči.

Děkujeme všem účastníkům.

Jindřich Lokvenc, Leoš Hejna a Sbor dobrovolných hasičů Velké Poříčí