POŽÁR – Hronov

Jednotky vyjely k požáru komína výškové budovy. Na místě průzkumem zjištěn požár sazí v komíně. Komínové těleso prasklo