Výroční valná hromada 2018

Dne 19. 1. 2019 členové sboru bilancovali uplynulý rok na výroční valné hromadě SDH Velké Poříčí. Po úvodních zprávách starosty sboru, velitele jednotky a dalších byla zvolena nová referentka žen, Ivana Kleinová. Jako hosté se valné hromady zúčastnili: plk. Ing. David Pouč – ředitel HZS KHK ÚO Náchod, Mgr. Nataša Šancová – místostarostka městyse, bratr František Kraus – zástupce OSH Náchod, bratr Jiří Třešňák – zástupce okrsku Hronov a zástupci SDH Hronov. Valná hromada byla ukončena oceněním aktivních členů sboru, mezi nejvyšší ocenění patřily Čestné uznání KSH, které obdrželi Jiří Rut a Jan Pašťalka st. a Medaile sv. Floriána, kterou obdržel Bedřich Němeček st.